Konsulentaftale

 

KONTAKT

Kontakt en af vores advokater for en uforpligtende drøftelse

Telefon 45 23 00 10
advokat@selskabsadvokaterne.dk

SelskabsAdvokaterne

Konsulentaftale

Når en virksomhed mangler ressourcer, kan løsningen enten være at ansætte medarbejdere, eller at hyre selvstændige konsulenter, der har de nødvendige kompetencer til at løse opgaven. Såfremt virksomheden vælger at hyre en udefrakommende selvstændig konsulent, er det vigtigt, at der udarbejdes en konsulentaftale mellem konsulenten og virksomheden.

Selvstændige konsulenter findes inden for en lang række forskellige fagområder, og vil derfor ofte være et realistisk alternativ til at ansætte medarbejdere. De mest velkendte eksempler på selvstændige konsulenter er virksomhedskonsulenter, designkonsulenter, HR-konsulenter, IT-konsulenter, PR-konsulenter, forsikringsmæglere, patentagenter, varemærkeagenter osv.

 

Uanset at et ressourceproblem kan løses, såvel ved at ansætte medarbejdere, som ved at hyre selvstændige konsulenter, så er der væsentlige forskelle mellem de to ressourcetyper.

 

  • Den selvstændige konsulent driver virksomhed for egen regning og risiko, mens medarbejderen står i et tjenesteforhold til virksomheden.  
  • Medarbejderen er i modsætning til den selvstændige konsulent omfattet af en lang række ansættelsesretlige regler, som yder beskyttelse i forskellige ansættelsesmæssige forhold som f.eks. sygdom, barsel, ferie, opsigelsesvarsel m.m.  
  • Brugen af selvstændige konsulenter er typisk forbundet med omkostningsbesparelser, mindre administration og fleksibilitet på den positive side og høje honorarer, manglende kontrol og manglende kontinuitet på den negative side.  

Der er mange faldgruber ved udarbejdelse af konsulentaftale, idet der skal tages hensyn til mange forskellige forhold i konsulentaftalen.

 

Når du skal indgå en konsulentaftale, bør du altid sikre dig, at følgende forhold er reguleret:

  • Opgavens omfang og leveringstid
  • Hvad køber skal forestå
  • Honorar
  • Betalingsbetingelser
  • Hemmeligholdelse 
  • Garanti og ansvar

Hvis du skal indgå en konsulentaftale anbefales det, at du enten selv udarbejder en kontrakt eller får bistand fra en kyndig advokat med erfaring indenfor kontraktretten.

Såfremt du selv ønsker at udarbejde en konsulentaftale, kan du købe en standardaftale på Dokumenter - læs mere her: konsulentaftale